CERTEZE – Donații pentru Capela mortuară și Sala de agape (Galerie FOTO)

Formular-230-ANAF-Parohia Certeze-anul 2019

 

„Mai fericit este a DA decât a lua!” (Fapte Ap. 20,35)

„Dăruind vei dobândi!” Nicolae Steinhardt – monahul de la Rohia)

Să împrumutăm mâinile noastre lui Dumnezeu şi să zidim împreună un sfânt locaş !

„Numai ce se înalţă cu trudă, prin jertfă, cu nenumărate greutăţi, are un înţeles şi un rost de durată”. (Gheorghe Brătianu)

CERTEZE – Capela mortuară și Sala de agape (Galerie FOTO)

Certeze-donatii capela mortuara

CERTEZE – Donații pentru Capela mortuară și Sala de agape (Galerie FOTO)

CERTEZE-Capela si sala de agape-FOTO1

CERTEZE – Capela mortuară și Sala de agape (Galerie FOTO-1)

CERTEZE-Capela si sala de agape-FOTO2

CERTEZE – Capela mortuară și Sala de agape (Galerie FOTO-2)

CERTEZE-Capela si sala de agape-FOTO3

CERTEZE – Capela mortuară și Sala de agape (Galerie FOTO-3)

Capela funerară și Sala de agape din Certeza Oașului

În anul Centenarului Marii Uniri, toată suflarea românească este cu gândul și cu fapta spre actul înfăptuirii unității de credință și de neam de la Alba Iulia, de pe 1 Decembrie 1918, actul Întregirii tuturor românilor sub un singur sceptru și un singur steag –Tricolorul românesc. Semnificația istorică, religioasă, culturală și națională este una majoră, dacă privim spre idealul și năzuința de secole a tuturor românilor din provinciile României Mari de a se fi integrat în cuprinsul teritorial al țării lor. Pentru aceasta, anul 2018 este unul însemnat din acest punct de vedere, astfel încât orice manifestare la nivel local sau regional, se integrează pregnant în acțiunile generale ale manifestărilor naționale dedicate Centenarului Marii Uniri. Așa se face că pe lângă acțiunile culturale și religioase, pe lângă manifestările de orice fel la nivel local, regional sau național, activitățile gospodărești din orice comunitate locală de pe cuprinsul țării se integrează perfect în registrul major al mișcărilor și acțiunilor românești dedicate Centenarului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918.
Comuna Certeze din Țara Oașului, cu renume în plan național și recunoscută în plan european, prin intermediul comunității parohiale ortodoxe și a Administrației publice locale, se evidențiază anul acesta cu o lucrare impunătoare, benefică locuitorilor de pe cuprinsul teritorial comunal, și anume construirea unui edificiu bisericesc mortuar –Capela funerară și Sală de agape. Proiectul inițiat de Biserica parohială ortodoxă și cu contribuția majoră a credincioșilor comunității ortodoxe este susținut de Administrația publică locală prin intermediul Primăriei Certeze, observându-se importanța mare și beneficiul major al construirii unui astfel de edificiu comunal. O capelă funerară în orice comunitate locală este o prioritate și o necesitate! A venit vremea ca și în Certeza Oașului să se inițieze un astfel de proiect comunal, prin contribuția mare a membrilor Consiliului parohial de la Biserica Ortodoxă din Certeze, coordonați și îndrumați de părintele paroh Adrian Gh. Paul. Ei sunt inițiatorii unui astfel de proiect, susținuți de credincioși, și se implică major cu privire la construirea edificiului, aducându-și fiecare contribuția sa. Punerea în aplicare a proiectului este toamna acestui an omagial dedicat Centenarului Marii Uniri, motiv pentru care și obținerea tuturor Avizelor de lucrări, a Autorizației de construcție și începerea lucrărilor propriu-zise s-au realizat în acest an, astfel încât punerea în aplicare a proiectului o așezăm sub cupola activităților gospodărești din cadrul Anului omagial al Centenarului Marii Uniri.
S-au efectuat până în prezent decopertarea pământului și amenajarea terenului de pe locul unde s-au primit avizele de construire, s-a trecut la săparea șanțurilor pentru fundație și cofrarea și betonarea acestora, fasonarea și pregătirea fierului beton, amenajarea pereților de fundație și definitivarea lucrărilor la fundație cu umplutură adecvată. În final, s-a turnat placa de bază a fundației pe cele două clădiri distincte, dar proiectate omogen, în așa fel încât împreună să rezoneze drept Ansamblu bisericesc parohial. Toate aceste lucrări s-au dorit a fi terminate înainte de 1 Decembrie 2018, ziua de cinstire națională a făuritorilor Marii Uniri. Astfel, putem spune că sărbătoarea națională de pe 1 decembrie 2018 este un prilej în plus de împlinire sufletească și de sărbătorire românească pentru comunitatea noastră.
Se cuvine să dăm slavă și mulțumire lui Dumnezeu pentru toate, să fim recunoscători Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril, ocrotitorii spirituali ai comunității și ai Bisericii parohiale din Certeze, să apreciem eforturile și sprijinul credincioșilor care au răspuns cu donații și ajutoare bănești și să le mulțumim respectuos. Nu ne rămâne decât să nutrim speranța că lucrarea începută în anul omagial al Marii Uniri să se realizeze cât mai curând și dorința noastră arzătoare de a sfinți un astfel de edificiu funerar, după cerințele actuale puse în vigoare, și de a-l pune în funcțiune spre folosul credincioșilor din Parohie. Să de-a Bunul Dumnezeu să ajungem zilele acelea, întru sănătate și cu bucurie sfântă.

Certeze,
21 noiembrie 2018
De praznicul Intrării în Biserică a Maicii Domnului